020-4978643 info@deberendijk.nl

  Gegevens kind


  Plaatsingsdagen

  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

  Gegevens ouders

  Telefoonnummers  Huisarts/verzekering


  Gezinssituatie  JaNeeNvt


  JaNee

  Peuterspeelzaal/kindercentrum


  JaNee

  Gezondheid

  JaNee

  Als er sprake is van incidenteel medicijngebruik dan moet er een verklaring ingevuld worden voor of op de dag dat de medicijnen moeten worden toegediend. Er worden medicijnen toegediend die door de arts of specialist worden voorgeschreven. En evt. zelfmedicatie (bv paracetamol) dit wordt alleen gegeven uit medisch oogpunt.


  JaNee

  Welke inentingen heeft je kind tot nu toe gehad?
  DKTP 1DKTP 2DKTP 3DKTP 4BMRHIB 1HIB 2HIB 3HIB 4Meningokokken


  JaNee


  JaNee

  Geloofsovertuiging


  JaNee

  Gedrag/ontwikkeling

  • Karakteromschrijving

  • Verbaal of NON verbaal

  • Interesses op het gebied van spel en activiteit

  • Sociale contacten

  • Zelfvertrouwen

  Indien je kind:

  • op de buik slaapt,

  • ingebakerd moet worden,

  • slaapt met grote doek of knuffel,

  moet daar de verklaring omgaan met kinderen voor worden ingevuld.


  JaNee

  Toestemming: Foto, video, website en social media
  Regelmatig worden door groepsleiding en eventueel aanwezige ouders, foto’s of video opnames gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens uitstapjes, verjaardagen, kerstmis of Sinterklaas. Deze foto's en/of video's worden gebruikt voor onze website en social media kanalen. Hiervoor hebben wij je schriftelijke toestemming nodig. Uiteraard kun je op deze verklaring, mocht je daar aanleiding toe hebben, terugkomen.

  Ik wel toestemming geef mijn kind tijdens de bovenstaande gelegenheden te fotograferen dan wel te filmen.Ik geen toestemming geef mijn kind tijdens de bovenstaande gelegenheden te fotograferen dan wel te filmen.
  Ik wel toestemming geef om de gemaakte foto’s op de website van De Berendijk te plaatsen.Ik geen toestemming geef om de gemaakte foto’s op de website van De Berendijk te plaatsen.

  Ik wel toestemming geef om de gemaakte foto’s op de social media kanalen van De Berendijk te plaatsen.Ik geen toestemming geef om de gemaakte foto’s op de social media kanalen te plaatsen.

  Toestemming: Uitstapjes
  Wij organiseren van tijd tot tijd activiteiten die buiten het kindercentrum plaatsvinden: uitstapjes. Er zijn uitstapjes naar de kinderboerderij, park of speeltuin. Zelfs wandelen is een uitstapje. Bij uitstapjes is er altijd voldoende leiding aanwezig. Het aantal hangt af van de aard van het uitstapje, de leeftijd van de kinderen en de vervoersmiddelen die gebruikt worden. De kinderen en leiding zijn tijdens de uitstapjes – net als gedurende het verblijf in en om het kindercentrum – verzekerd in geval van wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Je kind mag alleen mee met uitstapjes als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Daarom kun je met deze verklaring wel of geen toestemming geven.


  Ik wel toestemming geef voor uitstapjes.Ik geen toestemming geef voor uitstapjes.

  Intercollegiaal overleg
  Tweemaal per jaar is er een KdO (kinder die opvallen) overleg met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau, een orthopedagogisch medewerker van Alert4you en De Berendijk. Tijdens deze overlegmomenten zullen kinderen die opvallen besproken worden. Wanneer je kind tijdens dit overleg wordt besproken, zul je hiervan op de hoogte worden gebracht.

  Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen
  Als je kind spullen van huis meeneemt, bijvoorbeeld een dvd, speelgoed of andere zaken, kan kindercentrum De Berendijk bij eventuele schade of verlies niet aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor vragen wij je handtekening voor gezien en akkoord.

  Huisregels
  Je krijgt bij uitgifte van dit formulier ook de huisregels. Wij vragen je deze zorgvuldig door te lezen. Door ondertekening van deze plaatsingsgegevens ga je akkoord met onze huisregels. Mocht je na het doorlezen nog vragen hebben kun je deze stellen aan de pm’er van de groep of de directie.

  Privacybeleid
  Ons kindercentrum borgt het recht op privacy. Hoe wij dit vorm hebben gegeven kun je lezen in ons Privacy beleid. Deze kun je vinden op onze website.