020-4978643 info@deberendijk.nl

Al 25 jaar kinderplezier!

Wij geloven dat kinderen zich thuis moeten voelen op de kinderopvang. Daarom bieden wij een veilige plek met huiselijke sfeer en vaste leidsters aan ouder én kind.
Inschrijven

Kinderdagverblijf

Als je opvang voor je kind nodig hebt, is het belangrijk dat je kind wordt opgevangen in een liefdevolle omgeving.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van kindercentrum De Berendijk is een vertrouwde plek voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wil je meer weten over Kindercentrum De Berendijk?

We komen graag in contact!