020-4978643 info@deberendijk.nl

Algemeen

Inspectierapporten

De GGD inspecteert alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Ook ons kindercentrum krijgt een elk jaar een inspectie. Hier beneden vind je de meest recente rapporten. De links leiden u naar een externe website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Inspectierapport Kinderdagverblijf 13 april 2021

Inspectierapport BSO 12 augustus 2021

Deze dagen zijn wij gesloten:

Januari
1 januari (Nieuwjaarsdag)

April
5 april (Tweede Paasdag)
27 april (Koningsdag)

Mei
13 mei (Hemelvaartsdag)
14 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag)
24 mei (Tweede Pinksterdag)
Juli en augustus
26 juli t/m 8 augustus (Zomersluit Kindercentrum De Berendijk)
December
24 december (dag voor Kerst)
25 december (Eerste Kerstdag)
26 december (Tweede Kerstdag)
31 december (oudjaarsdag)

Wij geven u graag een rondleiding!