Beren

In de berengroep hebben wij plaats voor 10 dreumesen per dagdeel in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
Binnen de groep kijken wij naar de samenstelling van de groep, de leeftijden van de kinderen, de behoeften en de ontwikkelingsfase en daar spelen wij op in met onze dagindeling.
Wel heeft de dagindeling vaste momenten waarop wij met de kinderen gezamenlijk aan tafel maaltijden nuttigen en drinken.

 
In de berengroep werken we binnen de totale groep met kleine groepjes, met hierin een verdeling naar gelang de ontwikkeling en interesse. Zo ondernemen wij knutselactiviteiten, proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, lezen boekjes voor, maken puzzels, dansen, maken muziek enz.
Voor de dreumesen vinden wij het heel belangrijk dat zij voldoende ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Ontdekken waarmee zij willen spelen en wat ze allemaal al kunnen.


Fotoboeken


04-11-2014: Een dagje op de Beren