Tijger

In de tijgergroep hebben wij plaats voor 16 peuters per dagdeel. De peuters zijn in de leeftijd vanaf ongeveer 2 tot 4 jaar. Op de tijgergroep is een vaste dagindeling, wat inhoudt dat wij op vaste tijden gezamenlijk met de kinderen eten, in de kring gaan, knutselen, buiten spelen, naar de speeltuin gaan, dansen, spelletjes, voorlezen, enz. Deze vaste indeling biedt de peuter duidelijkheid hoe een dag verloopt.

De vaste activiteiten worden met de gehele groep uitgevoerd, maar er kan gekozen worden om de groep te verdelen in sub groepjes, zodat we kunnen inspelen op de specifieke ontwikkeling en behoeften van kinderen.

Buiten de vaste activiteiten om hebben de kinderen volop gelegenheid tot vrij spel. Waarin zij zelf kunnen ontdekken met wie ze graag willen spelen en met welke materialen.
 
Op beide peutergroepen werken wij met het peutervolgsysteem. Daarmee houden we voor alle kinderen vanaf 3 jaar bij hoe het met hun ontwikkeling is op het gebied van taal, denken en ruimtelijke oriŽntatie. De leidsters gebruiken hiervoor een observatielijst en nemen testjes af. Beide uitkomsten zullen met u worden doorgesproken.


Fotoboeken


04-11-2014: Een dagje op de Tijgers